Весела Светославова Кръстева-Симеонова

Доктор по 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология - Психология на развитието в детско-юношестка възраст)
Публична защита на 12 март 2015 г.

• тема: Личностни детерминанти на обсесивно-компулсивни феномени в юношеска възраст

• научен ръководител: проф. д.пс.н. Пламен Калчев