Силвия Валентинова Давидова-Иванова

Доктор по 3.2. Психология (Организационна психология)
Публична защита на 26 март 2015 г.

• тема: Личностни фактори и организационни детерминанти на отчуждението от работата

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Крум Крумов