Люба Мирославова Маринова

Доктор по 3.2. Психология (Клинична психология)
Публична защита на 27 април 2015 г.

• тема: Привързаност и личностови особености

• научен ръководител: проф. д.пс.н. Ваня Матанова