Ивайло Любомиров Александров

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Българската култура в епохата на комунизма)
Публична защита на 01 юни 2015 г.

• тема: Соцрекламата в България - идеология, изкуство, социални функции (времето след 09.09.1944 г. - средата на 70-те години на ХХ век)

• научен ръководител: проф. д.н.к. Иван Еленков