Антон Владимир Ангелов

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Българската култура в епохата на комунизма)
Публична защита на 03 юни 2015 г.

• тема: Масова култура и култура на масите (Институционален контрол върху популярната музика в социалистическа България, концептуални модели, практики и социален контекст, 50-те - 70-те години)

• научен ръководител: