Аделина Кирилова Любомирова

Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
Публична защита на 19 март 2015 г.

• тема: Българският модел за оценка на изпълнението на държавните служители в периода 2002-2012 г.

• научен ръководител: доц. д-р Милена Стефанова