Симеон Атанасов Петров

Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
Публична защита на 23 март 2015 г.

• тема: Промяната на публичните политики. Европейска политика на заетост.

• научен ръководител: доц. д-р Татяна Томова