Хван Джонг Джеймс Канг

Доктор по 3.3. Политически науки (Политология)
Публична защита на 30 март 2015 г.

• тема: Взаимоотношенията между Република Корея и Република България: от признаване към перспективно сътрудничество

• научен ръководител: доц. д.с.н. Огнян Минчев