Пенка Димитрова Христова

Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС - европейска идентичност)
Публична защита на 01 юни 2015 г.

• тема: Политика на многоезичието в ЕС и европейска идентичност

• научен ръководител: доц. д-р Мария Стойчева