Десислава Караасенова

Гл.ас. д-р 

CV на ас. Десислава Караасенова
Гл. ас. д-р Десислава Караасенова преподава специализиран английски език и терминология на институциите на ЕС. Работила е като писмен преводач в Съвета на Европейския съюз в Брюксел (английски/френски език). Изследователските и интереси са в областите: интернационализация на висшето образование, транснационална академична мобилност, междукултурни взаимодействия, междукултурна комуникативна компетентност. Защитава докторска дисертация на тема Cultural dimensions of academic mobility: the case of Bulgarian Fulbright fellows. Участвала е в редица проекти:  Promoting intercultural competence in translators (Erasmus+), Overcoming European Divides (Allianz Cultural Foundation), Which Europe in a globalized world? (Allianz Cultural Foundation), How to strengthen democracy in Europe? (Allianz Cultural Foundation), Future 4EU (University of Liege), Европейски перспективи на висшето образование в контекста на новия програмен период (СУ), Европа започва в училище - образи и послания в български учебници (СУ). Специализирала е в Маастрихт, Мюнхен, Барселона, Милано, Будапеща, Варшава, Краков, Катовице.

 

Електронен адрес:

dkaraasenova@phls.uni-sofia.bg