Европейски изследвания - вече не се осъществява прием

Магистърската програма  Европейски изследвания беше създадена през 2003 г.   В учебния план бяха включени специализирани курсове  в областта на европейската и евроатлантическата интеграция на България. От 2008 г. не се осъществява прием  на магистри в тази програма.