Дипломни работи 2012-2016

2012/2016
Маргарита Петрова Троанска

„Суеверни нагласи и практики в организацията“

»Резюме

Доц.д.с.н. Таня Чавдарова
Ралица Миткова Димитров „Социално конструиране на ЛГБТИ идентичности“ Гл.ас.д-р Елена Стойкова
Рая Стоянова Михайлова

„Социално-икономически фактори за образователни неравенства в средните училища (Сравнителен анализ на България и Холандия)“

»Резюме

Ас. Димитър Благоев
Григор Иванов Иванов „Взаимодействие между глобално и локално в един български на дигиталното предприемачество“ Ас. Димитър Благоев