ЕС след 2020 г. - в търсене на идентичност, устойчивост и растеж

26.10.2017 г. | София, Дом на Европа, ул. „Г.С.Раковски“ №124
Научна конференция по случай годишнината на Българската асоциация за европейски изследвания

Заявка за участие с доклад - краен срок: 10.07.2017 г., за контакт: d.hadjinikolov@unwe.bg | »Условия за участие с доклад, такси и изисквания | »Предварителна програма

Профил на конференцията

Какъв ще бъде Европейският съюз през новото десетилетие, как той ще успее да постигне висок, но при това устойчив икономически растеж, без да предизвиква нежелани вътрешни и външни дисбаланси? Това е въпросът, който ще е в центъра на вниманието в рамките на първия панел. Ще се дискутират бъдещето на единната валута, социалната цена на политиката на икономии и бюджетни ограничения, постиженията в опазването на околната среда и новите предизвикателства в тази сфера. Не може да се подмине и едно друго предизвикателство - постигането на съгласие по следващата многогодишна финансова рамка, определянето на нейните приоритети и на финансовите инструменти за тяхното постигане.

Вторият панел ще анализира утвърждаването на европейската идентичност и европейското гражданство – пътищата и средствата за противодействие на усилващия се популизъм и национализъм. Ще се търсят възможностите за усъвършенстване на институционалната система на Съюза, за постигането на по-голяма демократичност и прозрачност в процеса на взимане на решения.

Новото десетилетие се очертава да започне в условията на международна нестабилност и увеличаващи се рискове от тероризъм и конфликти. Каква трябва да бъде ролята на Европейския съюз в тази нова международна обстановка, може ли той да стане фактор на стабилност, за да се превърне светът в едно по-уютно място за живеене? Какви са перспективите пред единната политика за отбрана и сигурност, докъде може да стигне тя? Това ще са част от въпросите, дискутирани в рамките на третия панел.


Организационен комитет

проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов – председател | проф.д-р Динко Динков | проф.д-р Ингрид Шикова | проф.д-р Искра Христова-Балканска | доц. д.п.н. Калоян Симеонов | доц.д-р Валентин Петрусенко | доц.д-р Георги Чанков | доц.д-р Емилия Георгиева | доц.д-р Румяна Коларова | доц.д-р Теодора Калейнска | гл.ас. д-р Гергана Радойкова | гл.ас. д-р Катя Христова-Вълчева | д-р Драгомир Стоянов | д-р  Теодора Делисивкова.


Публикувано на: 29.06.2017 | А.Димитрова