Рая Райчева

Гл. ас. д-р

Гл. ас. д-р Рая Райчева е преподавател по специализиран испански език и терминология на институциите на ЕС в катедра „Европеистика“. През 2015г. защитава докторска дисертация по „Романски езици“ на тема „Аналитични средства за изразяване на каузалност в съвременния испански език“. Научните й интереси са в сферата на езикознанието, социолингвистиката, електронното обучение, специализирания, художествен и аудиовизуален превод.

 

Електронен адрес: r.raycheva@phls.uni-sofia.bg