Даниела Дечева

Гл. ас. д-р

CV на гл. ас. д-р Даниела Дечева

Научни интереси: история и култура на немскоезичните страни, култура на паметта/политики за памет в Германия,  европейски политики за памет и идентичност 

Гл. ас. д-р Даниела Дечева преподава в катедра „Европеистика“ от 2002 г. Води курсовете „Терминология - немски език“, „Странознание (история и култура) на немскоезичните страни“ и „Европейска култура на ХХ в“. Специализирала е в Хамбург, Йена, Залцбург, Лихтенщайн. Координатор на катедрата по програма Еразъм+ и по провеждането на задължителни стажове на студентите от специалността.

Електронен адрес: daniela.decheva@gmail.com