ВАЖНИ СРОКОВЕ

15 октомври 2022

Потвърждение за участие

18 октомври 2022

Известяване относно включването в програмата на конференцията

21 октомври 2022

Публикуване на окончателна програма

27 октомври 2022

Откриване на конференцията

28 октомври 2022

Закриване и изпращане на гостите

18 декември 2022

Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания.