НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

  1. Доц. д-р Албена Танева, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ -  Председател на Научния и организационен комитет
  2. Проф. дпн Милена Стефанова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  3. Проф. дпн Тодор Танев, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  4. Проф. дпн Татяна Томовакатедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  5. Проф. д-р Александър Мариновкатедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  6. Доц. д-р Елена Калфова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски"
  7. Гл. ас. д-р Деница Хинкова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  8. Гл. ас. д-р Симеон Петров, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  9. Инспектор Анна Иванова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“