Кандидатстване

Докторската програма по социология приема кандидати два пъти годишно – през периодите септември-октомври и март-април. Приемът на редовни и задочни докторанти се обявява на сайта на Софийски университет (виж ТУК...►). Кандидатстването се извършва на три етапа:

  • 1 етап: подаване на заявление и пакет с документи (виж ТУК...►);
  • 2 етап: писмено разработване на изследователски проект;
  • 3 етап: устно представяне и защита на предложения изследователски проект (провежда се, ако на 2 етап проектът е бил оценен с оценка по-висока от много добър 4,5.)

Успешно издържалите конкурса кандидати получават право да започнат изпълнението на проектите си, както и да получат адекватно спрямо темата им обучение и ресурси.

При кандидатстване в програмата към стандартния комплект документи кандидатите предоставят допълнително СV, мотивационно писмо и писмена научна работа. За кандидатите, желаещи да проведат дисертационно изследване, но колебаещи се в избора на тема и проблем, специалност "Социология" е изготвила примерни тематични програми. Те имат за цел само да ориентират кандидатите относно теми, по които работят изследователи от специалността, но не и да изискват дисертационното изследване да бъде обвързано с тях. На разположение на кандидатите са и примерни насоки, как да бъде структуриран изследователския си проект.


Последна редакция: 08.12.2021