Успешно защитени дисертационни проекти

През последните пет години в докторската програма по Социология успешно бяха защитени над двадесет докторски дисертации:


Последна редакция: 08.12.2021