Национална докторантска конференция по социология

По инициатива на специалност "Социология" в Софийски университет, но в сътрудничество с всички университети и институти в България, които обучават докторанти по социология, два пъти (2017, 2019) беше организирана Национална докторантска конференция по социология. Инициативата ще бъде подновена през следващата академична година.


Последна редакция: 08.12.2021