Секретариат

Главен инспектор администрация

Нина Иванова
npivanova@phls.uni-sofia.bg

понеделник, сряда, петък -  бл.4, каб. 127

вторник, четвъртък - Ректорат

Инспектор магистърски програми и докторанти

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg

Следдипломно обучение и преквалификация

Анелия Георгиева
amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

Домакин

Иванка Петрова

Телефони

+359 2 987 10 46; +359 2 9308 351 
Факс: +359 2 943 44 47