Катедра "История на Философията"

Ръководител на катедрата

проф. дфн Александър Кънев
​​akunev@phls.uni-sofia.bg
Ректорат, Южно крило, 3 етаж, стая 52

Инспектор по учебната и научна дейност

Росинка Тодорова
тел. (02) 9308 245
rtodorova@phls.uni-sofia.bg​
Ректорат, Южно крило, 3 етаж, стая 54 

Пощенски адрес

Катедра „История на философията“
Философски факултет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
бул. „Цар Освободител“ 15
София, 1504