Катедра "Социология"

Адрес:
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, Кампус "Изток"
тел.: (+359 2) 8706260