Катедра "Реторика"

Ръководител на катедра Реторика

Доц. д-р Герасим Петрински

petrinski@phls.uni-sofia.bg
 

Инспектор учебна дейност

Весела Кибарова
vkibarova@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Кампус "Изток"
бул. Цариградско шосе, блок 4, каб. 133

София 1113
rhetroic@phls.uni-sofia.bg

тел. 02/8005 111, вътрешен  275