Деканско ръководство

Декан

проф.д.пс.н. Соня Карабельова
karabeluov@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

  • Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – вторник, 12.00 – 13.00 ч.
  • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.125 – понеделник, 13.00 - 14.00 ч.

Заместник – декани

проф. д.н. Иван Кабаков

kabakov@phls.uni-sofia.bg

заместник-декан - докторанти, пост-докторанти и млади учени, външни проекти, PR и културни събития

Приемно време:

  • Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – сряда, 11.00 – 12.00 ч.;

  • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.125 – четвъртък, 13.00 - 14.00 ч.

проф. дпн​ Татяна Томова

t.tomova@phls.uni-sofia.bg

заместник-декан  - издателска и публикационна дейност, библиотеки, СДК и кариерен център, работа със студенти и алумни клубове, административна дейност 

Приемно време:

  • Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – сряда, 13.00 - 14.00 ч.;

  • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.125 – вторник, 14.00 - 15.00 ч.

доц. д-р Анна Бешкова 

annabeshkova@phls.uni-sofia.bg

заместник-декан – магистри, научноизследователска дейност и проекти по ФНИ на СУ, академичен състав, работа със средните училища

Приемно време:

  • Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 петък от 14.00 - 15.00 ч.

  • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.125 – сряда, 16.00 - 17.00 ч.

доц. д-р Калоян Харалампиев

k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

заместник-декан  - бакалаври, дистанционна форма на обучение, информационно обслужване, акредитация, материално-техническа база

Приемно време:

  • Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 - вторник от 16.00 – 17.00 ч.

  • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.125 - сряда от 14.00-15.00 ч.