Катедра "Обща, експериментална, развитийна и здравна психология"

Ръководител на катедрата

проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 49 кабинет
тел. +359 2 9308 476
zinovieva@phls.uni-sofia.bg

Секретар на катедрата

Левена Езекиева
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 кабинет
тел. +359 2 9308 476
l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Специалност Психология, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60
​бул. "Цар Освободител" № 15
​София 1504
psychology_g@phls.uni-sofia.bg