Катедра "Логика, етика, естетика"

Ръководител на катедрата

проф. д-р Александър Гънгов
ел. поща: agungov@phls.uni-sofia.bg
тел.: (02) 9711002 - 348
приемно време: петък от 10:00 до 12:00 ч. в каб. 231, блок 4, кампус "Изток"

Инспектор учебна и научна дейност


тел.: (02) 9308 - 414
приемно време: понеделник - четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.
Ректорат, Южно крило, каб. 62

Пощенски адрес

Катедра "Логика, етика и естетика"
Философски факултет
Софйски университет "Св. Климент Охридски"
бул. "Цар Освободител" 15
София 1504