Прием на докторанти в платена форма на обучение

шифър Професионално направление Докторска програма Редовно обучение Задочно обучение
1 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 1 1
2 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 1  
3 3.3. Политически науки Публична администрация – с обучение на български и английски език 5 2