Международна партньорска среща по проект VideoGAme to improve Mental hEalth (GAME)

През март 2023 година Философският факултет беше домакин на международна партньорска среща по проект VideoGAme to improve Mental hEalth (GAME), съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС

 

На 30 март 2023 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе партньорска среща по проект VideoGAme to improve Mental hEalth (GAME), съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Домакини на срещата бяха представители на екипа на проекта от Философския факултет на СУ с ръководител проф. д.пс.н. Соня Карабельова.

 

По време на събитието бяха представени първоначалните резултати от международно емпирично изследване на нивата на стрес и психичното здраве на бенефициентите по проекта – юноши на възраст 11-17 години, проведено в четири държави в периода януари – март 2023.

 

Партньорите от Paidea (Италия), SQLearn (Гърция) и Elemento - Associação Ludopedagógica (Португалия) обсъдиха стъпките по изготвяне на съдържателната и графична част на GAME апликацията, която предстои да се разработи в предстоящите месеци.

 

Повече информация за проект GAME може да бъде намерена на адрес: https://erasmusgame.altervista.org/the-project/

 

pr_g