Участия на наши преподаватели в международни форуми

Проф. д-р Румяна Коларова, Председател на Българската асоциация за политически науки, Катедра Политология и гл. ас. д-р Деница Хинкова, от Катедра „Публична администрация“, Философски факултет, участваха в Глобалния форум на асоциациите по публично управление, 21-22.09.2023, в Сеул, Южна Корея на тема "Navigating the Role of Government and Public Administration in an Age of Global Collaboration“. Международната среща бе организирана от Корейската асоциация по публична администрация (KAPA), в сътрудничество с Министерството на външните работи на Република Корея (MOFA) и Университет Hansung, Корея. 

Във форума се включиха академични асоциации по политически науки и публична администрация като: APSA, EGPA, IPSA, EROPA, PSPA, BPSA, KAPA и изследователи от над 15 страни: Австралия, България, Венецуела, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Нова Зеландия, Румъния, САЩ, Тайван,  Тайланд, Узбекистан, Филипините, Чехия, Южна Корея и др.  

На форума бе подписан Меморандум за международно сътрудничество на глобално ниво и провеждане на световни срещи на водещи институции по публична администрация, като следващата предстои да бъде през 2025 г. в Сеул, Южна Корея.

В панелите бяха обсъдени предизвикателствата пред публичното управление, реформите и  визията за бъдещето на администрацията, въздействията на изкуствения интелект и измененията в климата. Участниците от Философския факултет представиха темата: Agenda of Public Administration for Resilience and Adaptive Capacity to Protect Democracy.