нови заглавия

Антоанета Гетова е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Социология“. От 2018 г. e главен асистент. Основните ѝ интереси са в областта на количествените методи, онлайн изследванията и социология на организациите.

Книгата е базирана на дисертационния труд на авторката, защитен през 2017 г., и представлява социологическо изследване на няколко казуса на приватизирани предприятия.

от издателството