Георги Димитров

Проф. дсн

 

CV на проф. дсн Георги Димитров

Научни интереси: история и социология на социологията, социология на прехода, социология на евроинтеграцията; изследвания на социалните реформи, изследвания на образованието, изследванията на корупцията

Проф. дсн Димитров е основател на катедра „Европеистика“ в СУ, на катедра „Социология“ в Югозападния университет, съосновател и председател на Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (1994-2000). Социолог, участвал в над 30 изследователски проекта, в повечето от които като ръководител. Два пъти е бил Фулбрайтов старши изследовател - в Чикагския университет и в университета Дж. Уошингтън, Вашинггон. Специализирал е историческа социология, европейски изследвания и управление на висшето образование в Германия, Холандия, Ирландия и Белгия. Бил е член на редколегията на международното списание Journal of Social Science Education (2006-2014), също и гост-редактор на тематични броеве в български и чуждестранни академични списания. Носител на националната награда „Питагор“ за върхови постижения в социалните и хуманитарни науки за 2014 г. . Най-важни негови публикации са сборниците „Европейски цивилизационен процес“, „Политики за наука в Софийски университет“, „Механизмът за сътрудничество и проверка – споделена политическа безотговорност“.

 

Електронен адрес

georgi@phls.uni-sofia.bg

 

  • Научни интереси: история и социология на социологията, социология на прехода, социология на евроинтеграцията; изследвания на социалните реформи, изследвания на образованието, изследванията на корупцията
  • Контакт: georgi@phls.uni-sofia.bg