Мирела Велева – Ефтимова

Доц. дпн д-р

 

CV на доц. дпн Мирела Велева

Мирела Велкова Велева-Ефтимова е историк, доцент по история на европейската интеграция. В бакалавърската програма на катедра „Европеистика“ е титуляр на курсовете „История на Европа – XXв.“ и „История и теории на европейската интеграция“. Ръководител на МП Politics and Policies of the EU. Била е Жан Моне лектор по История на Източното разширяване на ЕС в периода 2012-1015. Член на екипа на Жан Моне Център за високи постижения към кат. Европеистика 2017-2019. Специализирала е в Maastricht University (Холандия) и European University Institute (Италия).

Електронен адрес: mirellavel@yahoo.com