Румяна Коларова

Проф. д-р

 

Румяна Коларова

Проф. Румяна Коларова е един от основателите на катедра „Европеистика“ в Софийски университет. Води курсове в различни специалности на университета - "Политология", "Европеистика", "Публична администрация", „Журналистика“.

Тя е професор по сравнителна политология в СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител на катедра „Политология”, ръководител на магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС” в катедра „Европеистика“. Специализирала е в Лондон (London School of Economics and Political Science), Ню Йорк (New School for Social Research) и Флоренция (European University Institute). Била е Жан Моне лектор по "Политически процес в ЕС" за периода 2001-2006 г.

Тя е председател на Управителния съвет на "Център за изследвания и политики за жените", член на Управителния съвет на Българската асоциация по политически науки. Има редица участия в академични проекти към Център "Роберт Шуман" EUI, Флоренция, Съвета на Европа, Чикагски университет, Оксфордски университет, Център за изучаване на конституционализма в Източна Европа.

Проф. Коларова е автор на над 50 научни публикации и повече от 300 публикации в периодичния печат. Била е секретар по образование, наука и връзки с гражданското общество на Президента на Република България. В периода август 2014 – ноември 2014 г. е служебен министър на образованието и науката.

Електронен адрес: kolarova@phls.uni-sofia.bg