Радостина Захариева

Гл. ас. д-р

Гл. ас д-р Радостина Захариева е преподавател по френски език в катедра „Европеистика“, д-р по филология (общо и сравнително езикознание). Завършила е френска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ с втора специалност румънска филология. Има и магистърска степен по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление в София и от Университета в Нант, Франция. Води курсове в бакалавърската степен по специализирана лексика и по терминология на европейските институции. Кредитен координатор е по програма „Еразъм +” за катедра „Европеистика“. В магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ e титуляр на курсовете „Терминология и аналитични умения – френски език“, „Публично говорене и модериране – френски език“. Научните й интереси и публикации са в областта на съпоставителното езикознание, идиоматиката и лингвокултурологията.

Електронен адрес:

rzaharieva@phls.uni-sofia.bg