Калоян Симеонов

Доц. дпн

CV на доц. дпн​ Калоян Симеонов

Доц. дпн Калоян Симеонов е ръководител на катедра „Европеистика“, избран през 2015 г. Той е също така доктор по икономика, магистър по европейски изследвания от Колежа на Европа, Натолин (Полша) и магистър по международни икономически отношения от УНСС-София. Преподавател по „Социално-икономическо развитие на България след 1990 г.“, „Социално-икономическо развитие на държавите-членки след Римския договор“, „Икономически и паричен съюз“, „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС“, "Разширяване на ЕС" и други.

Работил е в Министерство на финансите, администрацията на Министерски съвет и Комисията за финансов надзор в звената по европейски въпроси. Бил е преподавател и лектор в УНСС, НБУ, Центъра за европейски програми към Американския университет, Европейския институт по публична администрация, Института по публична администрация – София, Дипломатическия институт към Министерство на външните работи и други. Автор е на над 100 публикации в български и международни издания, включително като съавтор на учебник по "Европейска интеграция" и като автор на няколко монографии с европейска тематика. Член е на Екип Европа. Участвал е в проекти и мисии в Косово, северен Кипър, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Черна гора, Украйна, Турция, Азербайджан, Алжир и други.

Електронен адресkaloos.simeonov@gmail.com