Контакти

Обща информация

Изследователски център по социални науки се намира в 411 кабинет на катедра "Социология" към СУ "Св. Климент Охридски".

Работно време:

понеделник - от 9 до 13
вторник - от 9 до 13
сряда - от 9 до 13
четвъртък - от 9 до 13

Контакти:

e-mail: rcss@abv.bg
тел. 0884 42 38 98

Адрес:

София 1113
бул. Цариградско шосе 125
бл.4, ет.4, каб. 411