Екип

Обща информация

проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова (ръководител на Изследователски център по социални науки)

Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 426
тел.971 10 02(353)
grekova@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Петя Любомирова Кабакчиева

Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 416
тел.971 10 02(334)
kabakchieva@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Милена Якимова Якимова

Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 401
тел.971 10 02(202)
yakimova@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. Мила Петрова Минева

Кампус "Изток", 4 блок, 5 ет.; каб. 513-A
тел.971 10 02(234)
mmineva@phls.uni-sofia.bg

ас. Момчил Емилов Христов

Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 427
тел.971 10 02(280)
mehristov@phls.uni-sofia.bg

докт. Невена Германова

n_grmanova@phls.uni-sofia.bg

ас. Вероника Димитрова Димитрова (координатор към Изследователски център по социални науки)

vdimitrova@ph;s.uni-sofia.bg
Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 411
приемно време: понеделник.; сряда; четвъртък и петък - от 9-13 ч.

Леа Вайсова (координатор към Изследователски център по социални науки)

lea_vajsova@abv.bg
Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 411
приемно време: понеделник, вторник, сряда и четвъртък - от 9-13 ч.