Е-Европа

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д.п.н. Нели Огнянова

тел.: 873 97 96

е-mail: nelly@uni-sofia.eu

http://internetstudies.eu

Е_evr

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф.д.п.н. Нели Огнянова
тел.: 873 97 96
е-mail: nelly@uni-sofia.eu
http://internetstudies.eu

Магистърската програма Е-Европа е интердисциплинна и се разполага в нова предметна област (Internet studies).

В съвременните условия ефективната комуникация изисква знания и умения за работа с цифрово мултимедийно съдържание. Програмата подготвя специалисти от различни области в областта на информационната политика на Европейския съюз и съвременните измерения на производството на цифрово съдържание и цифровите медии. Обсъждат се политически, правни, културни ефекти на цифровите технологии и ролята на медиите за европейската публична сфера.

От учебната 2018/2019 г. програмата Е-Европа предлага за магистрите възможност за краткосрочни стажове в международните медийни агенции Zenith, Blue 449 и Starcom, част от най-голямата комуникационна група в страната Publicis One. Ще чуете специалистите от Publicis One по теми, свързани с регулирането и глобалните тенденции в интернет рекламата, предизвикателствата пред маркетинг индустрията в сферата на защитата на личните данни, както и ще можете да участвате в решаването на конкретни бизнес задачи с участието на най-добрите професионалисти и експерти у нас.

В учебния план се акцентира върху създаване на творческото съдържание онлайн и творческото писане – курс, който от основаването на програмата се води от един от най-утвърдените и успешни български творци Георги Господинов. В центъра на вниманието са цифровите медии и дигиталният маркетинг, европейската публична сфера и медиите, визуалното съдържание онлайн, практическите въпроси на производството на цифрово съдържание и интернет бизнеса с

Обсъжда се ролята на интернет за демократичното гражданско участие, динамичната европейска рамка на цифровите права – включително основните положения на големите ревизии на правната рамка в Европейския съюз в области като медийно право, авторско право, новата уредба на защитата на личните данни и др. Ще се регулират ли платформите и има ли ефективни подходи за борба с дезинформацията онлайн: следим отблизо големите дебати в областта на цифровите технологии и социалните медии

 

Условия за прием:

 1. Бакалавърска степен;
 2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – над добър;
 3. Събеседване.

Балообразуване: Състезателният бал се формира като сума от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и от събеседването (т. 2 и 3).

Теми за събеседване

 1. Медии, култура, технологии
 2. Цифрова програма за Европа
 3. Актуални дебати за цифровите права
 4. Цифрови медии и култура на гражданското участие
 5. Европейско културно и информационно пространство
 6. Бъдещето на медиите и журналистиката
 7. Европейските теми в българските медии
 8. Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.