Трите тайни на имащите голям успех абсолвенти

Обща информация


Business Insider

Рийд Хофман казва, че му е отнело 15 години след завършването на Стенфордския университет през 1990 г. да се ориентира какво наистина ще прави с живота си. Ориентирал се е! Хофман днес е съоснователят-милиардер на LinkedIn – публична компания на стойност 19 милиарда долара. През тези 15 години Хофман първо смята, че иска да стане университетски преподавател. След това изоставя тази идея, за да постави началото на няколко компании. Повечето от тях се провалят. Как е открил своя път? Какви уроци днешните абсолвенти могат да научат от житейския път на Хофман? За да отговорят на тези въпроси, Хофман и Бен Каснока пишат книга, озаглавена The Start-Up of You. След това, разширявайки идеите в книгата, те създават презентация за абсолвентите, наречена The 3 Secrets Of Highly Successful Graduates (Трите тайни на имащите голям успех абсолвенти“), която е публикувана в Business Insider.

Трите тайни на имащите голям успех абсолвенти - част 1

Трите тайни на имащите голям успех абсолвенти - част 2

Трите тайни на имащите голям успех абсолвенти - част 3 

Трите тайни на имащите голям успех абсолвенти - част 4